Kære kunde,

dette tillæg indeholder vigtige informationer om os og vores rådgivnings-, markeds- og informationsgrundlag, de assurandører vi samarbejder med, om de ansvarlige klage- og tilsynsmyndigheder, om din fortrydelsesret og spørgsmål om fjernsalgsretten samt forbrugerinformation til forsikringstagere.

Læs venligst denne information grundigt igennem. Såfremt du har spørgsmål, bedes du venligst kontakte os. Vi er der gerne for dig.

Obligatoriske oplysninger - hvem vi er
Bavaria AG
Spezialmakler für Yacht- und
Luftfahrzeugversicherungen
Südliche Münchner Str. 15
D-82031 Grünwald/München


AG München HRB: 199772
Administrerende direktør: Sandra Ahrabian, født Krautgartner
Direktion: Markus Wolf
Prokura: Barbara Eyring
Bestyrelse: Dr. Darius Ahrabian (formand), Dr. Jörg Ritter, Frank Multerer
Telefon: +49/(0)89/693923-0,
Fax: +49/(0)89/693923-99/-98
E-Mail: info@bavaria-yacht.de / info@bavaria-air.de

Vi fungerer som en uafhængig forsikringsmægler med tilladelse ifølge § 34 d Stk. 1 i Næringsloven. BAVARIA repræsenterer adskillige forsikringsselskaber inden for yacht- og luftfartøjsforsikringer, og erklæringer mod BAVARIA har også indvirkning mod det pågældende forsikringsselskab. Det samme gælder for præmieindbetalinger, som ydes til BAVARIA, og også for anmeldelser og behandling omkring skadestilfælde. Den ansvarlige tilsynsmyndighed er Industri- og Handelskammeret for München og Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München, www.muenchen.ihk.de.

Der findes ingen deling til og fra et forsikringsselskab eller moderselskabet for et forsikringsselskab. Vi er registreret ved de ansvarlige myndigheder og tilsvarende optaget i Mæglerregistret under registreringsnummer D-PV7B-6NX74-00.

Optagelsen i Mæglerregistret kan kontrolleres som følger:
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, telefon 0180-500-585-0 (14 ct/min.) fra tysk fastnet, afvigende priser fra mobilnet), www.vermittlerregister.info

Rådgivnings-, markeds- og informationsgrundlag - hvordan vi arbejderVi har specialiseret os i yacht- og luftfartøjsforsikringer og overvåger dette marked konstant. Vi ønsker at opfylde vores kunders behov og ønsker hurtigt, effektivt og til begges tilfredshed. De fleste af vores medarbejdere er selv ivrige vandsportsudøvere, som anvender deres erfaring og specialviden til at tilbyde dig forsikringsløsninger, som er fair og af høj kvalitet.

BAVARIA har som specialmægler truffet en forhåndsudvælgelse på markedet, og tilbyder udelukkende egne forsikringsprodukter, som er udviklet med de involverede assurandører. Derved aftaler vi delvist også deltagelse fra flere assurandører eller forsikringskonsortier, som har del i forskellige andele af risikoen. Disse andele kan variere efter størrelsen og anvendelsen af fartøjet, og kan også nyudformes årligt.

Den nye mæglerrettighed forpligter os til en formaliseret rådgivning og dokumentation. Vi dokumenterer løbende alle processer i forbindelse med din forsikring. En dokumentation af rutinesager og standardprocesser finder ikke sted, så den bureaukratiske byrde holdes så lav som mulig. For at vi fortsat kan gå til værks på denne måde, beder vi i forsikringsansøgningen om din indforståelse med vores fremgangsmåde. Med din indforståelse hjælper du os med fremover at kunne give dig den faglige rådgivning, som både du og vi værdsætter.

Klage- og tilsynsmyndighederDet ligger os meget på sinde, at du er tilfreds med vores ydelser. Skulle dette dog ikke være tilfældet, beder vi dig venligst kontakte os, så vi kan afhjælpe dette. Derudover kan de følgende voldgiftsmyndigheder kontaktes for en udenretslig bilæggelse af tvisten:

Versicherungsombudsmann e.V. (forsikringsombudsmand), Postfach 08 06 32, 10006 Berlin,
www.versicherungsombudsmann.de Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Kronenstraße 13, 10117 Berlin,
www.pkv-ombudsmann.de Den ansvarlige tilsynsmyndighed for assurandørerne er: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, www.bafin.de

ForbrugerinformationDe foreliggende forsikringsbetingelser danner grundlag for forsikringsaftalen. Lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland finder anvendelse ved forsikringsforholdet. Aftalesproget svarer til det sprog, hvorpå forsikringsbeviset er skrevet. I tvivlstilfælde er aftalesproget tysk. Forsikringen starter ved begyndelsen af den pågældende, ønskede startdag, dog tidligst på tidspunktet for indgåelsen af forsikringsansøgningen hos os. Forsikringen starter altid kl. 12 på den til enhver tid ønskede startdag, dog tidligst på dagen for indgåelsen af forsikringsansøgningen hos os. Aftalernes løbetid udgør 1 år. De forlænges til enhver tid med yderligere et år, med mindre de opsiges skriftligt senest tre måneder før udløbet af det pågældende forsikringsår.

FortrydelsesretDu kan annullere din aftaleerklæring i tekstform (f. eks. fax, brev, e-mail) inden for to uger uden angivelse af årsager. Fortrydelsesretten gælder ikke ved aftaler om midlertidig dækning. Fristen begynder dagen efter at forsikringsbeviset, aftalebestemmelserne, herunder vores generelle forsikringsbetingelser samt aftaleinformationen ifølge § 7 Afsnit 2 i Forsikringsaftaleloven og denne belæring er tilgået dig i tekstform.

Ved elektronisk samhandel begynder fortrydelsesfristen ikke, før vi også har opfyldt de yderligere forpligtelser, som gælder særligt for denne handelsvej ifølge § 312 e Afsnit 1 i den Civile Lovbog (midler til rettelse af indtastningsfejl, bekræftelse af ansøgningen). For en overholdelse af fortydelsesfristen er det tilstrækkeligt at afsende annulleringen rettidigt. Annulleringen skal stiles til:

Bavaria AG Spezialmakler für Yacht- und Luftfahrzeugversicherungen
Postfach 1455
82028 Grünwald
Tyskland
Fax: +49/(0)89/693923-99/-98
E-Mail: info@bavaria-yacht.de / info@bavaria-air.de

Konsekvenser af en annulleringI tilfælde af en retskraftig annullering afsluttes din forsikringsdækning, og vi refunderer den del af dit bidrag, der kan henføres til tiden efter modtagelsen af annulleringen. Den del af dit bidrag, der kan henføres til tiden op til modtagelsen af annulleringen, kan vi tilbageholde, hvis du har givet dit samtykke til at forsikringsdækningen begynder før fortrydelsesfristens udløb. Har du ikke givet et sådan samtykke eller begynder forsikringsdækningen første efter fortrydelsesfristens udløb, skal begge parters modtagne ydelser refunderes. Vi refunderer bidragene omgående, og senest 30 dage efter modtagelsen af annulleringen.

Særlige henvisninger til fortrydelsesrettenDin fortrydelsesret bortfalder, hvis aftalen er fuldstændigt opfyldt af begge parter efter dit udtrykkelige ønske, før du har udøvet din fortrydelsesret. Annullerer du en erstatningsaftale, kører din oprindelige forsikringsaftale videre. Fortrydelsesretten gælder ikke ved aftaler med en løbetid på mindre end en måned, samt ved forsikringsaftaler om midlertidig dækning.

Google-AnalyticsDette website benytter Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. („Google“). Google Analytics anvender såkaldte „Cookies“, tekstfiler, som gemmes på din computer og som gør det muligt at analysere din brug af websitet. Informationen om din brug af dette website, som opnås via denne cookie, overføres som regel til en Google-server i USA, og gemmes der.

I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering på dette website, bliver din IP-adresse imidlertid på forhånd forkortet i medlemsstater i den Europæiske Union eller i andre stater, som er parter i aftalen om Det Europæiske Samarbejdsområde. Kun undtagelsesvist overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA, og forkortes der. Google vil på vegne af ejeren af dette website benytte disse informationer til at evaluere din brug af websitet, til at udarbejde rapporter over websiteaktiviteter, og til yderligere at yde websitets ejer øvrige tjenesteydelser, som er forbundet med website- og internetbrug. IP-adressen, som fremsendes fra din browser som en del af Google Analytics, vil ikke blive sammenført med andre data fra Google.

Du kan hindre lagringen af cookies ved en tilhørende indstilling af din browsersoftware; vi adviserer dog om at du i givet fald ikke kan benytte samtlige funktioner på dette website i fuldt omfang. Du kan desuden hindre registreringen af data, som genereres af denne cookie, og berører din brug af websitet (inkl. din IP-adresse) til Google, såvel som behandlingen af disse data af Google, ved at downloade og installere den tilgængelige browser-plugin via det følgende link. Det aktuelle link er http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

FacebookDette website anvender såkaldte Social Plugins ("Plugins") fra det sociale netværk Facebook, som drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Disse plugins kendetegnes ved et Facebook-logo eller tilføjelsen "Socialt plugin fra Facebook" hhv. "Facebook Social Plugin". En oversigt over Facebook plugins og deres udseende finder du her: http://developers.facebook.com/plugins Hvis du indlæser en side på vores website, som indeholder en sådan plugin, danner din browser en direkte forbindelse til Facebooks servere. Indholdet i disse plugins overføres af Facebook direkte til din browser og integreres af denne på websitet. Ved integrationen af disse plugins modtager Facebook information om at din browser har indlæst den pågældende side fra vores website, også selv om du ikke har nogen facebook-konto eller slet ikke er logget ind på Facebook. Denne information (herunder din IP-adresse) overføres af din browser direkte til en server hos Facebook i USA, og gemmes der. Hvis du er logget ind på facebook, kan Facebook indordne besøget på vores website under din Facebook-konto. Når du interagerer med disse plugins, for eksempel aktiverer "Synes godt om"-knappen eller afgiver en kommentar, overføres den tilhørende information ligeledes direkte til en server hos Facebook, og gemmes der. Informationerne offentliggøres desuden på Facebook, og vises til dine Facebook-venner. Facebook kan anvende denne information til markedsføringsformål, markedsundersøgelser og behovsrettet udformning af Facebook-sider. Hertil udarbejdes brugs-, interesse og relationsprofiler af Facebook, f. eks. for at analysere din brug af vores website med henblik på de annoncer der vises til dig på Facebook, for at informere andre Facebook-brugere om dine aktiviteter på vores website, og for at kunne yde øvrige tjenesteydelser, som er forbundet med brugen af Facebook. Hvis du ikke ønsker at Facebook indordner de indsamlede data om vores website under din facebook-konto, skal du logge ud af Facebook før dit besøg på vores website. Du kan lære mere om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og Facebooks videre behandling og anvendelse af disse data, samt de tilhørende rettigheder og indstillingsmuligheder for en beskyttelse af din privatsfære under Facebooks anvisninger til beskyttelse af personlige oplysninger: http://www.facebook.com/policy.php

Copyright-angivelser til anvendte billederHelikopterfotos by eurocopter, „single engine propeller aircraft“ by Alexandra Magurean, fly by Diamond Aircraft Industries GmbH, “business jet airplane on airfield” by victor_kochetkov – iStockphoto, “private turboprop airplane coming in for a landing” by Steve Froebe – iStockphoto, “private jet and blue sky” by Brad Whisitt – iStockphoto, “propeller airplane landing in storm” by Stephen Strathdee – iStockphoto, “single engine propeller” by slobo – iStockphoto, “Piper Cheyenne 400SL” by Ken Babione – iStockphoto, “business jet” by Maciej Noskowski – iStockphoto, "Cockpit" by Robert Simon - iStockphoto, "Aviator and his Airplane" by narvikk - iStockphoto, andre fly by Diamond Aircraft Industries GmbH

Kunne du ikke finde
svar på dit spørgsmål
her? Det er ikke noget problem!

Benyt vores kontaktformular

info@bavaria-yacht.de


 

Eller ring blot til os.

+49 (0) 89 - 649 22 33